MDN

Communicatie

Een goed contact tussen school en gezin is belangrijk om ieder kind zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Ouders zijn vaak ervaringsdeskundigen met betrekking tot hun eigen kinderen. Zij hebben hun kind groot zien worden vanaf het allerprilste begin. Ouders kunnen een geweldige aanvulling zijn in het ondersteunen van hun kinderen op school. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen met ouders die hun kind op een positieve wijze ondersteunen succesvoller zijn en betere resultaten behalen.

Meedenken mag...

Onze school staat open voor ouders die willen meedenken over het onderwijs aan hun kinderen. Het is niet zo dat we alle ideeën van ouders automatisch in ons lesprogramma verwerken. Leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en voegen eigen kennis en ervaring toe. Ze gebruiken de informatie die voorhanden is en komen tot een aanpak, die in hun ogen, past bij de klas. Er wordt gestreefd naar maatwerk, maar hoe groter de klas, hoe lastiger dit te realiseren is. De aanpak in de klas moet passen bij de kinderen, maar ook bij de leerkracht.

Communicatie

We hechten als school veel waarde aan goede en correcte communicatie. De leerkrachten zullen u zo volledig mogelijk informeren over de ontwikkeling van uw kinderen. Ook als er wat aan de hand is, mag u van ons verwachten dat u daar als ouders van op de hoogte wordt gehouden. We verwachten van ouders dat ze de school ook tijdig en volledig informeren over belangrijke dingen van hun kinderen. Wij zijn van mening dat informatie over uw kind alleen voor u, de ouders, en de leerkrachten bedoeld is. Daarom hechten wij eraan dat, als u iets dergelijks met de leerkracht wilt bespreken, even een afspraak maakt. Dat kan gewoon voor en na schooltijd. Op die manier weet u zeker dat de bespreekpunten niet opgevangen wordt door kinderen, of ouders. Voor de duidelijkheid: Het gaat dan om onderwerpen als: handelingsplannen, leerprestaties, zorgen over de thuissituatie, plagen/pesten, enz.

Hoe gaan we met elkaar om?

Voor een goede sfeer moet iedereen zijn best doen. Als alles lekker loopt, is dat vaak niet zo moeilijk. Als er iets vervelends gebeurt, is het ook belangrijk om je aan bepaalde regels te houden. Dan lopen zaken niet onnodig uit de hand. Daarom hebben we de volgende regels opgesteld.

  • Leerkrachten en ouders respecteren elkaars mening en behandelen elkaar met fatsoen, ook als er sprake is van  een verschil van inzicht.
  • Ouders respecteren de professionaliteit en aanpak van de leerkracht.
  • Leerkrachten verschaffen belangrijke informatie aan ouders over hun kinderen.
  • Ouders hebben respect voor de opvoeding van andere ouders op school.
  • Een meningsverschil wordt alleen besproken met betrokkenen. Er wordt niet naar medestanders gezocht, zodat ‘kampen’ kunnen ontstaan.
  • Conflicten/meningsverschillen worden uitgesproken en zo mogelijk opgelost, het liefst op een zo kort mogelijke termijn.
  • Straffen op school hoeven thuis niet te worden overgedaan.
  • Onduidelijkheden door wat kinderen vertellen over de leerkracht, medeleerlingen, of klas worden door ouders eerst geverifieerd, niet automatisch voor waar aangenomen.
  • Een meningsverschil tussen ouders en leerkracht wordt niet met de kinderen besproken, dit werkt problemen m.b.t. gezag in de hand.
Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.