MDN

Algemeen

CNS Ommerkanaal is een zelfstandige, christelijke basisschool. De school bestaat sinds 1931. De school wordt bezocht door ongeveer 80 leerlingen die komen uit de directe omgeving, Ommen, Dedemsvaart, Witharen, Balkbrug en Arriën.

Soort school

Op CNS Ommerkanaal wordt regulier basisonderwijs gegeven. We zijn geen Jenaplan, of Daltonschool. Wel zijn wij een school waar kinderen, dankzij de kleine groepen, heel veel individuele aandacht krijgen. Kinderen leren al jong zelfstandig werken. We werken met combinatieklassen.

Zorg voor zwakke leerlingen

Veel kinderen zijn in bepaalde vakken niet zo goed. Soms hebben ze daar extra hulp bij nodig. Bij ons op school willen we die hulp graag geven, als het moet meteen vanaf groep 1. De ene keer is korte hulp genoeg om een kind weer ‘bij te spijkeren’. Het komt echter ook voor dat kinderen langdurig hulp nodig hebben. Wij vinden het belangrijk om bij kinderen die langdurig hulp nodig hebben, ook juist in zetten op de dingen waar ze wel goed in zijn. Op die manier hopen we te voorkomen dat kinderen zo’n vak als een blok aan het been gaan beschouwen. Portfolioleren wordt bij ons op school ingezet voor deze leerlingen om te laten zien waar ze wel in uitblinken.

Waar we goed in zijn

Wij stimuleren kinderen hun talenten te ontwikkelen, door ons te richten op waar kinderen goed in zijn en niet onnodig lang stil te staan bij dat  waar ze moeite mee hebben. We hebben veel aandacht voor het individuele kind. Portfolioleren zorgt ervoor dat kinderen worden uitgedaagd en dat kinderen die meer kunnen ook meer leren. Geen bureaucratie, maar korte lijnen. Ons anti-pestbeleid is een groot succes. We dagen iedereen van harte uit om dat zelf te komen bekijken op ons schoolplein.

Zorg voor sterke leerlingen

Ook sterke kinderen kunnen hulp nodig hebben. Misschien niet meteen bij de vakken in de klas, dan wel bij het zoeken naar extra uitdagingen. Speciaal daarvoor hebben we bij ons op school portfolioleren ontwikkeld. Kinderen worden dankzij deze methode meer uitgedaagd om zelf ‘baas’ te worden van hun eigen leerproces. Zo hopen we te voorkomen dat kinderen gedemotiveerd raken, of later vastlopen in het voortgezet onderwijs.

Modern onderwijs

De school is met zijn tijd mee gegaan. De school beschikt over een nieuw computernetwerk en in elke klas hangt een digitaal schoolbord. De kinderen zijn dagelijks achter de computer te vinden, waar ze werken met digitale hulpprogramma’s en waar ze werken aan spreekbeurten en werkstukken. Alle methodes op school voldoen aan de eisen van deze tijd.

Christelijke identiteit

De identiteit van de school is een belangrijk gegeven op CNS Ommerkanaal. Wij zijn een christelijke school en dat willen we laten blijken door hoe we met elkaar omgaan, op welke manier we onderwijs geven en door activiteiten die we organiseren. Elke dag komt onze identiteit aan bod, hetzij door gebed, door liederen en/of Bijbelse verhalen.

Ruimte en respect voor andersdenkenden

Niet iedereen op CNS Ommerkanaal hoeft christelijk te zijn. Iedereen is welkom, ook als ze anders over geloof en religie denken. We zullen kinderen leren hier respectvol mee om te gaan. Wel verwachten we van alle kinderen, christelijk of niet, dat ze deelnemen aan alle activiteiten die onze identiteit met zich meebrengt. (o.a. kerstfeest, paasfeest, pinksteren, biddag en dankdag)

Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.