MDN

Privacy reglement

Privacy reglement

Om de privacy van leerlingen, ouders en leerkrachten te beschermen hebben we enkele richtlijnen waar we rekening mee houden bij het samenstellen van de website, de nieuwsbrief, de Facebookpagina en het gebruik van foto- en filmmateriaal.

 • Bij het inschrijfformulier vragen we ouders toestemming voor plaatsing van foto’s op de website en Facebook, in nieuwsbrieven en informatiefolders. We respecteren de keuze van de ouders.
 • We gebruiken op de website en in de nieuwsbrief alleen de namen van leerlingen en eventueel de groep waar het kind inzit. Verder worden er geen andere gegevens van de leerlingen bekend gemaakt.
 • We plaatsen op het openbare gedeelte van de website, in de nieuwsbrief en op Facebook alleen afbeeldingen van leerlingen in algemene situaties en met meerdere kinderen tegelijk, mits daar toestemming voor is gegeven middels het formulier AVG of in de Parro app.
 • We gebruiken “goede smaak” als uitgangspunt voor het plaatsen van foto’s en artikelen.
 • Tijdens activiteiten in school of op het schoolplein tijdens activiteiten vanuit school worden foto’s gemaakt door leerkrachten of door personen die hiervoor door of namens de school zijn gevraagd.
 • Als ouders meegaan op excursie of meewerken aan een feest of andere activiteit buiten school, maken zij (als zij al foto’s willen maken) alleen foto’s van hun eigen kind. Naar iedere activiteit gaat overigens altijd een fototoestel van school mee waarmee foto’s gemaakt worden voor de website en/of de fotopagina.
 • Als ouders foto’s maken van schoolactiviteiten buiten het schoolgebouw verwachten we van hen dat deze alleen van de eigen kinderen worden gemaakt t.b.v. eigen gebruik (alleen plaatsen dus op de eigen Facebookpagina foto’s plaatsen van uitsluitend de eigen kinderen).
 • Als bij een buitenschoolse activiteit of een gastles foto’s worden gemaakt die de externe organisatie wil gebruiken voor PR-doeleinden houden wij ons aan het eerdergenoemde formulier.
  Ouders van wie een afbeelding van hun kind in een individuele situatie op de website, Facebook of in een Nieuwsbrief is geplaatst, kunnen de websitebeheerder verzoeken de afbeelding alsnog te verwijderen.
 • Alleen als het functioneel is, gebruiken we van  leerkrachten en ouders met een functie binnen school voornamen en achternamen en eventueel telefoonnummers en e-mailadressen.
 • Filmopnames t.b.v.. scholing (van stagiaires of leerkrachten) worden alleen voor scholingsdoeleinden gebruikt en na gebruik vernietigd.
 • Alleen in de schoolkalender plaatsen we adressen van de leerkrachten. Ook is het e-mailadres een schooladres voornaam@ommerkanaalschool.nl en niet het privé adres. Ouders wordt verzocht het privé domein van de leerkrachten te respecteren en het school-e-mailadres te gebruiken, evenals het telefoonnummer van school i.p.v. het privénummer, tenzij de situatie hier specifiek om vraagt.
 • We werken, als school, alleen samen met privacy-gecertificeerde uitgevers van leerlingsoftware. Het verkeerd gebruik van leerling-gegevens is daarmee gewaarborgd.
 • We verstrekken geen leerling-gegevens aan derden als daar geen specifieke reden voor is. Ook verstrekken we alleen die informatie die nodig is voor het betreffende doel. Bij twijfel wordt de ouders om toestemming gevraagd.
Browser niet ondersteundUw browser is verouderdHierdoor kan de website die u wilt bezoeken niet (goed) worden weergegeven. Ook is werkt uw huidige browser niet meer volgens de laatste veiligheidseisen. Update uw browser of ga naar whatbrowser.org voor meer informatie of om een andere browser te downloaden. Heeft u al een andere browser zoals Chrome of Firefox geïnstalleerd? Gebruik dan uw andere browser om deze website te bezoeken.